German Lost Art Foundation in the “Network for the Protection of Cultural Property in Ukraine”

2022.04.20

The Ger­man Lost Art Foun­da­tion is a mem­ber of the “Net­work for the Pro­tec­tion of Cul­tur­al Prop­er­ty in Ukraine”, which has been es­tab­lished by the Fed­er­al Gov­ern­ment Com­mis­sion­er for Cul­ture and the Me­dia and the Fed­er­al For­eign Of­fice and is run by ICOM Ger­many. The Net­work seeks to con­tribute to the pro­tec­tion of cul­tur­al trea­sures as well as col­lat­ing in­for­ma­tion and co­or­di­nat­ing aid mea­sures. The Foun­da­tion sup­ports net­work­ing and the ex­change of in­for­ma­tion in this con­nec­tion. It al­so of­fers to col­lect and se­cure da­ta for cul­tur­al her­itage in­sti­tu­tions in Ukraine.

The Ger­man Lost Art Foun­da­tion views the cur­rent de­vel­op­ment of the war in Ukraine with great con­cern. It con­demns the at­tack on Ukraine by the Rus­sians and calls for an im­me­di­ate end to the war as well as a swift res­o­lu­tion of the con­flict be­tween the states con­cerned.

See full Statement

Німецький центр досліждення втрачених культурних цінностей з великою стурбованістю спостерігає за ситуацією у Вашій країні. Ми засуджуємо напад Росії та виступаємо за негайне припинення війни.

Ми хотіли б запропонувати Вам підтримку для забезпечення безпеки даних Вашої установи. Для негайного збереження даних резервного копіювання (наприклад, інвентарізацій, описів, цифрових копій архівних матеріалів тощо), Ви можете надіслати нам свої дані в електронній формі (будь ласка, зв'яжіться у цьому випадку з нами через se­kre­ta­ri­at@kul­tur­gut­ver­lus­te.de, щоб ми повідомили Вам адресу для трансферу). Якщо можливо, Ви також можете надіслати нам носій інформації поштою (флеш-накопичувач, диск тощо) за адресою Deut­sches Zen­trum Kul­tur­gut­ver­lus­te, Hum­boldt­stra­ße 12, D-39112 Mag­de­burg, Ger­ma­ny. Ми будемо зберігати Ваші дані безкоштовно необмежений період часу, залишаючи їх незмінними, конфіденційно та відповідно до правил захисту даних. Цим ми хотіли б запропонувати Вам можливість надійного збереження документів Вашої установи.

Ми будемо раді запропонувати Вам інші форми підтримки. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо ми можемо допомогти Вам будь-яким іншим чином.